Samarbejde – Københavns Universitet

Laboratorium for Anvendt Statistik er blevet omdannet til Data Science Laboratorium. Den ny hjemmeside er her: datalab.science.ku.dk


Samarbejde

Samarbejde mellem laboratoriet og andre forskere på SCIENCE kan bestå af mange ting - fra få timers rådgivning over velafgrænsede dataanalyser til store fælles forskningsprojekter.

Læs mere om forskningssamarbejde på vores engelsksprogede hjemmeside:
Collaborations