Om laboratoriet – Københavns Universitet

Laboratorium for Anvendt Statistik er blevet omdannet til Data Science Laboratorium. Den ny hjemmeside er her: datalab.science.ku.dk


Om Laboratorium for Anvendt Statistik

Laboratorium for Anvendt Statistik er en enhed under Institut for Matematiske Fag. Vi er primært finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Laboratoriet blev etableret 1. januar 2013.

Det overordnede formål med laboratoriet er at forbedre kvaliteten af statistiske analyser i forskningen på SCIENCE.

Vi ønsker at fortsætte traditionen fra det det tidligere LIFE-fakultet, hvor det var muligt for forskere og studerende at søge hjælp til statistiske problemer. Vi ønsker at udvikle og udvide de tværdisciplinære aktiviteter på SCIENCE. Det vil vi gøre gennem følgende aktiviteter:

  • Rådgivning af studerende og forskere
  • Kurser
  • Workshops
  • Samarbejde med forskere