Laboratorium for Anvendt Statistik – Københavns Universitet

Laboratory for Applied Statistics

Laboratorium for Anvendt Statistik

Laboratoriet har til formål at forbedre kvaliteten af statistiske analyser i forskning - overalt på SCIENCE. Vi ønsker at udvikle og udvide de tværfaglige aktiviteter på SCIENCE. Det vil ske gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende. 

Laboratoriet er en enhed under Institut for Matematiske Fag og er primært finansieret af SCIENCE. 

For studerende på SCIENCE

  • Statistikkonsultationer, hvor studerende bliver rådgivet om statistiske emner. Især i forbindelse med bachelorprojekter og specialer.

For PhD studerende på SCIENCE

  • PhD-kurser
  • Konsultationer, hvor behovet for yderligere assistance kan vurderes.

Se de  engelsksprogede sider for omtale af vores PhD-tilbud.

For forskere på SCIENCE

  • Konsultationer, hvor behovet for yderligere assistance kan blive vurderet.
  • Korte kurser og workshops om relevante statistiske emner eller programmer.
  • Samarbejde - alt fra rådgivning, hjælp til skrivning og omfattende analyser udført af laboratoriet.

Læs om vore tilbud til forskere på de engelsksprogede sider.